ureditev meje

Ureditev Meje


Je lahko samostojen postopek, lahko pa je le izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava, obnova,…). Strokovna podlaga za uvedbo in izvedbo postopka ureditve meje (ki ga kasneje v okviru upravnega postopka izvede Geodetska uprava) je elaborat ureditve meje, ki ga izdela geodetsko podjetje na zahtevo oziroma po naročilu stranke.

Za izdelavo elaborata ureditve meje mora geodetsko podjetje pridobiti vse razpoložljive podatke iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih in zbirke listin na širšem območju, kjer se ureja meja. V primeru, da v arhivu ne obstajajo nobeni podatki, se za določitev meje uporabljajo obstoječi zemljiško katastrski načrti v izvornem merilu. Potrebno je, da geod. podjetje že pred mejno obravnavo, lahko brez sodelovanja strank, opravi potrebne meritve na terenu. Te meritve so v pomoč pri določitvi poteka katastrske meje ter pri oceni natančnosti in zanesljivosti podatkov, na osnovi katerih bo določena katastrska meja. V postopku mejne obravnave geodet določi katastrsko mejo.

Na postopek so vabljeni lastniki parcele in lastniki sosednjih parcel. Geodet strankam pokaže katastrsko mejo, lahko pa jo pokažejo mejaši, to je t.i. pokazana meja, ki pa seveda ne sme odstopati od katastrske in mora biti v okviru natančnosti in zanesljivosti razpoložljivih katastrskih podatkov. Katastrska meja oziroma soglasno pokazana meja, se na terenu zamejiči. V elaboratu pa se prikaže tudi pokazana meja stranke, ki odstopa od katastrske meje, čeprav se le ta na terenu ne zamejiči. Lastnik parcele ali z njegovim pooblastilom geodetsko podjetje, vloži zahtevo za začetek upravnega postopka s priloženim elaboratom ureditve meje na pristojno Geodetsko upravo.