o podjetju

O Podjetju


GEO.DET, geodetske storitve d.o.o.
Zelenica 8, 4290 Tržič
Odgovorna oseba: Puhar Klemen

Matična št.: 1337718
Evidenčna št. geodetskega podjetja pri IZS: 0219
Podjetje ni davčni zavezanec

Listine podjetja:

  • izpisek iz sodnega registra
  • dovoljenje za opravljanje geodetskih storitev
  • zavarovanje odgovornosti
  • odgovorni geodet: Samo Košnik, dipl. inž. geod. (IZS št. Geo0135)

Za pridobitev listin o podjetju nas kontaktirajte po e-pošti. Posredujte nam vaše podatke in delovodno številko opravljenih storitev, ki smo jih izvedli za vas, in za katere potreujete podatke o našem podjetju. Listine vam bomo poslali po e-pošti.