geodetski načrt

Geodetski Načrt


Geodetski načrt je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V treh dimenzijah na vaši parceli prikaže dejansko stanje. Na terenu se posname dejansko stanje v radiju 25m od predvidenega mesta gradnje, vključno z vso vidno komunalno infrastrukturo. Pri izdelavi geodetskega načrta bo geodet ocenil ali so meje urejene dovolj natančno ali pa vam bo, v izogib težavam v prihodnosti, svetoval postopek ureditve mej. Ko geodet opravi vse izmere na terenu, v pisarni izriše geodetski načrt.

Geodeti pa izdelujemo še geodetske načrte za PID – posnetek izvedenih del. Ta se izdela za pridobitev uporabnega dovoljenja pri končanju gradnje objekta.

Poleg grafičnega dela je obvezna vsebina geodetskega načrta še certifikat, potrjen s strani odgovornega geodeta. Ta zagotavlja, da je geodetski načrt narejen v skladu s pravili, in vsebuje:

  • številko geodetskega načrta
  • podatke o naročniku
  • podatke o vsebini (vir podatkov, datum, natančnost)
  • podatke o namenu porabe geodetskega načrta
  • pogoje za uporabo